Bedrijfsprofiel

Kernactiviteiten

De hoofdwerkzaamheden van EML kunnen omschreven worden als het ontwerpen, tekenen en produceren van elektrotechnische besturings- en bedieningspanelen, klemmenkasten en kabelassemblage. Wij zijn actief in de business-to-business markt. Het afzetgebied betreft Europa en via onze klanten mondiaal. De kritische succesfactoren van het bedrijf zijn gebaseerd op (elektro)technische kennis en ervaring, kwaliteit en een hoge mate van flexibiliteit. De platte organisatiestructuur stelt de onderneming in staat in een snel tempo op externe ontwikkelingen in te spelen.

Missie & visie

De missie van EML is: Het bieden van technische know how en ondersteuning om klant specifieke wensen om te zetten in engineering, tekenwerk, inkoop, productie en controle. EML wordt gerekend tot de bedrijfstak klein metaal. Algemene tendensen binnen deze bedrijfstak zijn verplaatsing van assemblagewerkzaamheden naar Oost-Europa of Azië. De visie van W.M.J. Notermans, directeur van EML, is om assemblagewerkzaamheden binnen Nederland te houden ter stimulering van de lokale economie en om zicht op de kwaliteit van de productie te houden.

Medewerkers

40 Procent van de personeelsleden, in loondienst van de onderneming, bezitten een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit toont aan dat MVO een belangrijke plek inneemt binnen de organisatie. De medewerkers worden intensief opgeleid en begeleid. Groei en ontwikkeling worden gestimuleerd. De dagelijkse leiding, kwaliteitscontrole en engineering wordt uitgevoerd door reguliere arbeidskrachten die ieder hoger opgeleid zijn. De medewerkers, die een afstand tot de arbeidsmarkt bezitten, zijn gespecialiseerd in bepaalde uitvoerende werkzaamheden zoals bedrading en kabelassemblage.